SALT Beyoğlu

 

Orijinal adı Siniossoglou Apartmanı olan 6 katlı bina, 1850 - 1860 yılları arasında İstiklal Caddesi üzerinde 19. yüzyıl mimari üslubunda inşa edildi.

 

Uygulamaya, bodrum kat temel ve perdeleri için kuyu tipi kazı ile başlanmıştır.

Bodrum katta, yapıyı emniyette tutacak perdeleme ve ankraj çalışmaları sonrası zemin kattan yukarı doğru üst katlar taşıyıcı dış duvarlarına betonarme güçlendirme perde eki çalışmaları yapılmıştır.

Sert kaya formunda grovak üzerine oturtulmuş eski yapı duvarları, İstiklal Caddesi tarafına göre  30 cm. derinlikte temel zemine oturmaktaydı.

Yeni kullanım amacına hizmet ve yapının temel zemini ile daha güvenli birleşimi için gereken iki kat bodrum mekanı oluşturulmuştur.

Yöntemler karmaşık gibi görünse de, aslında birbirini izlemek zorunda olan imalatlardan ibarettir.